Knjiga služi kao stručni vodič kroz EU fondove, programe i projektni ciklus. Svrha knjige je upoznavanje EU fondova i programa koji su na raspolaganju zemljema članicama EU, dakle i Hrvatskoj u razdoblju od 2014.-2020. Vodič je pisan jednostavnim jezikom za sve početnike koji se prvo trebaju upoznati sa pojmovima kao i metodologijom upravljanja projektnim ciklusom, što je osnova za pisanje uspješnih projekata. Namjenjena je početnicima na ovom području, studentima, mladima, građanima, udrugama, jedinicama lokalne samouprave, poduzetnicima koje zanimaju EU fondovi i programi. U knjizi su opisane faze projektog ciklusa, analiza problema, određivanje svrhe i ciljeva projekta, planiranje aktivnosti, rezultata, određivanje indikatora i osnove izrade financijskog proračuna te evaluacija i održivost projekta. U knjizi su na kraju navedeni internetski izvori na kojima se može saznati više o pojedinim EU programima i fondovima.

Narudžbenica za knjigu može se preuzeti sa web stranice, ovdje: EU fondovi i projektni ciklus za apsolutne početnike_narudžbenica2022-1

Ispunjenu narudžbenicu pošaljite na email geologika.regulus@gmail.com, prema uputama u narudžbenici.

Cijena knjige je 105,00 kuna. Knjigu i račun, po provedenoj uplati, šaljemo poštom, bez dodatnih troškova poštarine.

Znanje je moć!

Savjetovanje i edukacija u vođenju EU projekata...