Poslovno savjetovanje

Poslovno savjetovanje

Osim usluga edukacije nudimo i usluge savjetovanja, pomoć kod identifikacije problema u poslovanju, rješavanje problema i osnaživanje za poduzimanje koraka kod rješavanja uoćenih slabosti, izgradnju resursa ili optimalno korištenje već postojećih resursa za...

Znanje je moć!

Savjetovanje i edukacija u vođenju EU projekata...