Geologika Regulus bavi se pružanjem usluga provedbe  poslovnih edukacija i savjetovanja o projektnom menadžmentu  EU fondvima i programima.

Pružamo usluge pisanja projekata, pomažemo u provedbi projekata financiranih iz EU fondova. Za potrebe natječaja nudimo usluge izrade projektnih prijedloga, evaluacije i tehničku pomoć. Usluge edukacije i treninga pružamo malim i srednjim poduzećima, udrugama, građanima. Pružamo uslugu individualne i grupne poduke.

Edukacija obuhvaća sve ključne dijelove izrade projektnog prijedloga, sa naglaskon na specifična pravila natječaja namijenjena poduzetnicima.

]

Znanje je moć!

Savjetovanje i edukacija u vođenju EU projekata...