Projektni ciklus i priprema projektnog prijedloga – grupni trening  za  korisnike koji žele naučiti postupke izrade  projektnih prijava i upravljanje projektnim ciklusom, te žele strukturirati znanje i steći vještinu izrade projektnog prijedloga koji će slati na natječaje vezane uz EU fondove ili na različite  natječaje za projekte i programe udruga.

Tijekom radionice detaljno se prolazi  uvjete natječaja, natječajnu dokumentaciju i obrasce te se uči analizirati izglede da projekt prođe cijelu proceduru i dobije financiranje. Vježbe se rade na primjeru  realnog natječaja.
Redovna cijena: 780,00 kuna
Prijave i upiti: geologika.regulus@gmail.com

Znanje je moć!

Savjetovanje i edukacija u vođenju EU projekata...